Aktualizace Obchodních podmínek, 02.04.2014

Diskuze na fóru 'Archív centrála' zahájená uživatelem [clubber], 24/3/14.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. [clubber]

  [clubber] User


  Ahoj,

  Dne 02.04.2014 provede Bigpoint aktualizaci Obchodních podmínek, která bude zahrnovat několik drobných, avšak nezbytných úprav.

  Jelikož víme, že podobné změny vždy vyvolají spoustu otázek, připravili jsme si pro vás podrobný seznam toho, co se změní a proč.

  Změny se budou týkat následujících podmínek:

  · Způsobilost (DE: 1.1.3 / EN: 3.1)

  o Vzhledem k jistým geopolitickým problémům už Bigpoint nebude akceptovat registrace hráčů z Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie.

  o Hráči, kteří začali hrát před dovršením 18 let věku (se souhlasem svých zákonných zástupců), budou od teď automaticky vázáni našimi Obchodními podmínkami v den dosažení plnoletosti.

  · SEPA (DE: 7.4)

  o Pokud používáte některé platební metody opakovaně (např. placení předplatného), budeme vás v souladu s pravidly plateb SEPA (Single Euro Payments Area) informovat o příští platbě 5 dní předem.

  · Povinnosti uživatele (DE: 9.1)

  o Uživatelé se musí ujistit, že dodržují naše Obchodní podmínky, stejně jako naše Pravidla chování.

  · Odpovědnost (DE: 12.1)

  o Společnost Bigpoint odmítá veškerou odpovědnost za případy porušení zákona ze strany uživatele během užívání platforem společnosti Bigpoint a vyhrazuje si právo vymáhat od osoby zodpovědné za porušení zákona náhradu za způsobené škody.

  Nové Obchodní podmínky vejdou v platnost dne 02.04.2014.

  Je naší povinností požadovat od vás výslovný souhlas s novými Obchodními podmínkami. Proto se vám počínaje výše uvedeným datem zobrazí stránka, kde budete muset přijmout nové Obchodní podmínky , než vám systém umožní pokračovat v užívání hry.
   
 2. [clubber]

  [clubber] User

  Dotazy a odpovědi

  Způsobilost (zablokování účtů z embargovaných zemí)

  D: Žiji v jedné ze zemí, které jsou podle Obchodních podmínek vyloučeny. Proč nemohu hrát hry od Bigpointu?

  O: Jak již možná víte, servery společnosti Bigpoint se nachází v USA a EU. Vzhledem k politickým sankcím či embargům uvaleným ze strany USA nebo EU jako celku, případně jejích členských zemí, již společnost Bigpoint nemůže v těchto zemích poskytovat své služby.

  Přestože se sankce či embarga ze strany USA a EU nebo některých jejích členských zemí nevztahují na všechny výše uvedené země, všechny herní a platební servery společnosti Bigpoint jsou propojeny s hlavní databází, a z právního hlediska jsou tedy považovány za jednotný systém.

  Z tohoto důvodu, a protože nemáme k dispozici žádné technicky přijatelné řešení, které by nám umožnilo omezit přístup k serverům jen v určité oblasti, jsme nuceni zablokovat přístup k našim službám jak na amerických, tak na evropských serverech.

  D: Kolika hráčů se toto opatření týká?

  O: Přestože je nám líto každého hráče dotčeného tímto opatřením, jejich počet je relativně nízký a pohybuje se v rozmezí od několika set do několika tisíc v závislosti na hře.

  D: Budou dotčení hráči nějak odškodněni, případně získají alespoň náhradu za své předplatné?

  O: Jelikož byli hráči v uvedených zemích upozorněni s dostatečným předstihem a měli možnost spotřebovat svou měnu ([INSERT NAME OF REAL CURRENCY]) a zrušit svá předplatná, bude se případná náhrada týkat pouze zbývající částky z předplatného, které vyprší po datu, kdy nové podmínky vejdou v platnost.

  Způsobilost (převod smluvních podmínek)

  D: Co myslíte tím, že budu automaticky vázán(a) těmito podmínkami v moment, kdy dosáhnu 18 let věku?

  O: Vždy jsme uplatňovali pravidlo, že osoby od 13 do 18 let mohou hrát pouze se souhlasem svých zákonných zástupců (např. rodičů).

  Jedinou změnou je, že nyní explicitně uvádíme, že jakmile hráč dosáhne 18 let věku, práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou automaticky převedeny ze zákonného zástupce na hráče samotného.

  Pokud vám tedy ještě není 18 let, a tudíž nejste plnoletí, váš zákonný zástupce musí s vaší účasti na našich hrách souhlasit. Jakmile dosáhnete 18 let věku a rozhodnete se pokračovat v hraní naší hry, automaticky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.

  SEPA

  D: Co je SEPA a k čemu slouží?

  O: SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotný platební systém v rámci EU, který zjednodušuje komunikaci s bankami ve věci realizace plateb. Namísto zapisování kódů bank jednotlivých zemí, čísel účtů a podobných údajů je používán pouze jeden mezinárodní kód – IBAN (International Bank Account Number).

  Toto opatření se vás týká pouze v případě, že si kupujete předplatné nebo provádíte opakované platby (např. za Premium nebo boostery).

  D: Co znamená 5denní oznamovací lhůta?

  O: SEPA vyžaduje, aby byl plátce informován několik dní před provedením inkasa z jeho účtu. Toto je nezbytné, aby bylo možné předplatné v případě potřeby včas zrušit.

  D: Co tedy musím udělat?

  O: Jediné, co musíte udělat, je překontrolovat, zda používáme správný kód IBAN (nový kód pro banku a číslo účtu v jednom). Žádná jiná akce od vás není vyžadována.

  Povinnosti uživatele

  D: Copak není samo sebou, že hráč musí dodržovat Obchodní podmínky a zároveň Pravidla chování?

  O: Samozřejmě že je. Nicméně jsme si řekli, že by bylo dobré zdůraznit to také v našich Obchodních podmínkách. Někteří hráči si nedávají pozor na své způsoby a pak se diví, když odstavíme nebo zrušíme jejich účet.

  Odpovědnost

  D: Můžete uvést příklad, co se tím rozumí?

  O: Například si představte, že hráč zveřejní na fóru video s hudební stopou, která podléhá copyrightu. A teď si představte, že si nějaký zlomyslný právník usmyslí, že jsme za to zodpovědní my a podá na nás žalobu u soudu. My jsme se ale žádného porušení copyrightu nedopustili, proto zodpovědnost automaticky přechází na uživatele, který tak učinil.

  To také znamená, že pokud nám v důsledku obrany proti těmto obviněním vzniknou nějaké škody, tyto budou muset být uhrazeny uživatelem, neboť to byl on, kdo copyright porušil.

  D: Týká se to pouze případů porušení copyrightu?

  O: Ne. Týká se to všech přestupků, které vyústí v soudní vyšetřování (tzn. včetně veřejného pomlouvání, podněcování násilí apod.).

  D: Znamená to, že už nebudu moci na stránkách Bigpointu zveřejňovat odkazy k videím atd.?

  O: Ne. Znamená to, že pokud zjistíme, že vámi zveřejněný obsah představuje porušení copyrightu, měli byste vědět, proč jsme nuceni jej odstranit.

  Obecné

  D: Co se stane, pokud s těmito Obchodními podmínkami nebudu souhlasit?

  O: Jakmile nové Obchodní podmínky vejdou v platnost, můžete je odmítnout. To však bude mít za následek, že nebudete moci pokračovat v hraní.

  Budete-li chtít proti novému znění podmínek vznést formální námitku, musíte tak učinit písemně a dokument zaslat poštou na naši lucemburskou centrálu. Adresu najdete v zápatí Obchodních podmínek a na stránkách naší společnosti.
   
 3. [clubber]

  [clubber] User

  Nové všeobecné obchodní podmínky platné od 24. června 2014  Drazí hráči,

  Počínaje 24. červnem 2014 vcházejí v platnost nové všeobecné obchodní podmínky společnosti Bigpoint.

  Níže naleznete výčet změn a důvody, proč jsme k nim přikročili.

  Časté dotazy

  D: Týkají se změny všech hráčů?

  O: Změny se týkají všech hráčů registrovaných u společnosti Bigpoint Sarl & Co, SCS. Hráči využívající služeb společnosti Bigpoint Inc. nejsou změnami nijak dotčeni, a tudíž nebudou muset přijímat nové VOP.

  D: Jaké změny všeobecných obchodních podmínek budou implementovány?

  O: Jak možná víte, 13. června 2014 nabývá platnost nová evropská směrnice o právech spotřebitelů. Účelem této směrnice je harmonizace spotřebitelského práva v rámci Evropské unie, zejména pak v oblasti online obchodování.

  Příklad: Pokud si jako občan členského státu EU zakoupíte zboží online v jiném členském státu EU, nemusíte se už strachovat, zda v dané zemi platí totéž právo na odstoupení od smlouvy jako v té vaší. Počínaje 13. červnem 2014 totiž vejde v platnost jednotná verze tohoto práva platná pro všechny členské státy EU.


  D: Musím všeobecné obchodní podmínky znovu přijímat?

  O: Ano. Jelikož se naše zásady týkající se odstoupení od smlouvy změnily, jsme povinni od vás vyžadovat výslovný souhlas s aktualizovanými všeobecnými obchodními podmínkami, které vejdou v platnost 24. června 2014.

  V toto datum se vám tudíž zobrazí okno s novými všeobecnými obchodními podmínkami a vy je budete muset přijmout, chcete-li pokračovat v hraní.

  D: Co se stane, pokud nové všeobecné obchodní podmínky nepřijmu?

  O: Jakmile nové všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost, můžete se samozřejmě rozhodnout je nepřijmout. V takovém případě však nebudete moci pokračovat v hraní. Budete-li chtít proti novému znění podmínek vznést formální protest, musíte tak učinit písemně na adresu naší centrály v Lucembursku. Adresa je uvedena v závěru všeobecných obchodních podmínek a na našich stránkách.
   
  Naposledy upraveno: 24/6/14
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.