DarkOrbit - Čo sa kde objavilo

Diskuze na fóru 'Diskuzní koutek' zahájená uživatelem Enriqe-XXX, 3/3/17.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
 1. <!--Curcubitor window -->
  <item name="curcubitor_status_spawning"><![CDATA[Curcubitors are currently on the loose!]]></item>
  <item name="curcubitor_countdown_npc"><![CDATA[Curcubitors Left to Kill on %MAP%:]]></item>
  <item name="curcubitor_event_description"><![CDATA[Kill Curcubitors to spawn the Boss Curcubitor! Hunt them down on the X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7, X-8 maps!]]></item>
  <item name="curcubitor_countdown_wrong_map"><![CDATA[There are no Curcubitors on this map.]]></item>
  <item name="curcubitor_status_next_spawn_time"><![CDATA[The Curcubitors will be back in:]]></item>
  <item name="curcubitor_countdown_no_spawn"><![CDATA[There are no Curcubitors right now.]]></item>
  <item name="curcubitor_status_boss_spawn"><![CDATA[Alert! Boss Curcubitors are now at large! ]]></item>
  <item name="curcubitor_countdown_boss_spawn"><![CDATA[Boss Curcubitors Left:]]></item>
  <item name="msg_curcubitor_ran_away"><![CDATA[The Boss Curcubitors escaped. It seems like they got bored of fighting you.]]></item>

  <!-- Halloween Objectives -->
  <item name="window_objectives_bp_promo_desc-halloween2019"><![CDATA[Purchase the battle pass to get additional rewards from completing objectives! Don't miss out on bonus ammunition, ship upgrade modules and the raging Berserker ship!]]></item>
  <item name="window_objectives_bp_highlight_title-halloween2019"><![CDATA[Berserker Ship]]></item>
  <item name="window_objectives_bp_highlight_desc-halloween2019"><![CDATA[Complete objectives to get bonus ammunition, ship upgrade modules and the raging Berserker ship!]]></item>

  <item name="window_objectives_bp_ttip_bpReward-500365"><![CDATA[10 Ghostifer and 3000 UCB-100]]></item>
  <item name="window_objectives_bp_ttip_bpReward-500368"><![CDATA[1 Explosive Charging Blob and 3000 PIB-100]]></item>
  <item name="window_objectives_bp_ttip_bpReward-500372"><![CDATA[10 hours DMG-DLB and 1 NPC Nuke]]></item>
  <item name="window_objectives_bp_ttip_bpReward-500375"><![CDATA[1 DMG-MTCH01 and 3000 CC-C]]></item>  Berserker (Ship)
  Go wild on your foes in the Berserker ship! The more damage you sustain, the bigger of a threat you are! This ship comes with the following abilities: Shield Link, Berserk, and Revenge.


  Berserker (loď)
  Běžte na své nepřátele na lodi Berserker! Čím větší poškození utrpíte, tím větší je hrozba! Tato loď má následující schopnosti: Shield Link, Berserk a Revenge.


  Phantasm Berserker ship design
  Scare the living daylights out of your enemies in this Phantasm Berserker Ship Design!

  Vydělejte ze svých nepřátel živé denní světlo v tomto designu lodi Phantasm Berserker!

  <item name="items_package_event-deal-berserker_fullname"><![CDATA[Berserker]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-berserker_short"><![CDATA[Ship]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-berserker_code"><![CDATA[Berserker]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-berserker_description"><![CDATA[Go wild on your foes in the Berserker ship! The more damage you sustain, the bigger of a threat you are! This ship comes with the following abilities: Shield Link, Berserk, and Revenge.]]></item>


  Shield link - Creates a link between you and a targeted ship for %DURATION% seconds. While linked, damage dealt to the target's shields is dealt to your own ship instead. You can break the link during the skill duration by toggling the skill off.

  Shield link - Vytvoří spojení mezi vámi a cílenou lodí na% DURATION% sekund. Poškození způsobené štíty cíle je spojeno s vaší vlastní lodí. Během trvání dovednosti můžete zrušit odkaz přepnutím dovednosti.

  Berserk - For %DURATION% seconds, laser damage is increased by the percentage of HP lost.
  Berserk - Na% DURATION% sekund se poškození laserem zvyšuje o procento ztráty HP.

  Revenge - Reflects all damage dealt to Berserker directly back to enemy for %DURATION% seconds.
  Pomsta - odráží veškeré škody způsobené Berserkerovi přímo zpět nepříteli na% DURATION% sekund.


  Candy Corn(resource)
  Mysterious Candy dropped by spooky aliens during the festive season. Curcubitors hoard it in unusually large amounts.
  Candy Corn (zdroj)
  Tajemná Candy klesla strašidelnými mimozemšťany během sváteční sezóny. Kurátoři to hromadí v neobvykle velkém množství.


  Used to create items in the Assembly during the festive season. Can be collected from Curcubitors and aliens in Vortex of Terror.
  Používá se k vytváření položek ve shromáždění během sváteční sezóny. Lze je získat od kurkumubitorů a mimozemšťanů ve Vortexu teroru.

  Some Assembly blueprints that sound like need that resource(some new ship upgrade modules, ship design):
  Některé plány sestavení, které zní, jako by potřebovaly tento zdroj (některé nové moduly pro upgrade lodí, návrh lodí):

  <item name="items_recipe_blueprint-candy-spc-sl01_fullname"><![CDATA[SPC-SL01 Blueprint]]></item>
  <item name="items_recipe_blueprint-candy-spc-sl01_description"><![CDATA[5% increased hitchance on rockets and lasers, but 5% decreased shield if equipped on your ship. This ship upgrade module can be used on the following ships: Sentinel, Solace.]]></item>

  <item name="items_recipe_blueprint-candy-dmg-npc01_fullname"><![CDATA[DMG-NPC01 Blueprint]]></item>
  <item name="items_recipe_blueprint-candy-dmg-npc01_description"><![CDATA[15% increased NPC damage if equipped on your ship. This ship upgrade module can be used on the following ships: Sentinel, Solace, Mimesis, Berserker.]]></item>

  <item name="items_recipe_blueprint-candy-hp-a01_fullname"><![CDATA[HP-A01 Blueprint]]></item>
  <item name="items_recipe_blueprint-candy-hp-a01_description"><![CDATA[5% increased damage if equipped on your ship. This ship upgrade module can be used on the following ships: Aegis, A-Elite, A-Veteran.]]></item>

  <item name="items_recipe_blueprint-candy-phantasm-berserker_fullname"><![CDATA[Phantasm Berserker Blueprint]]></item>
  <item name="items_recipe_blueprint-candy-phantasm-berserker_description"><![CDATA[Scare the living daylights out of your enemies in this Phantasm Berserker Ship Design!]]></item>

  --------------------------------------------------------------
  On topic of new Ship Upgrade modules, also is this one that has appeared - but just this description of it(so will be a "wait and see" how can get it):
  Na téma nových modulů Upgrade lodí se také objevil tento - ale jen jeho popis (bude to tedy „počkejte a uvidíte“ jak to lze získat):

  <item name="items_equipment_shipupgrade_shd-sl01_fullname"><![CDATA[SHD-SL01]]></item>
  <item name="items_equipment_shipupgrade_shd-sl01_code"><![CDATA[SHD-SL01]]></item>
  <item name="items_equipment_shipupgrade_shd-sl01_description"><![CDATA[10% increased shield, but 5% decreased HP if equipped on your ship. This ship upgrade module can be used on the following ships: Sentinel, Solace.]]></item>
  <item name="items_equipment_shipupgrade_shd-sl01_short"><![CDATA[+10% shield, -5% HP for Sentinel, Solace.]]></item>

  <item name="items_ammunition_mine_cc-01_fullname"><![CDATA[Curcubitor Mine]]></item>
  <item name="items_ammunition_mine_cc-01_code"><![CDATA[CC-01]]></item>


  <item name="items_recipe_blueprint-drone-apis-part_fullname"><![CDATA[TODO:Apis Drone Blueprint]]></item>
  <item name="items_recipe_blueprint-drone-zeus-part_fullname"><![CDATA[TODO:Zeus Drone Blueprint]]></item>
   
 2. Ħũŗĕį

  Ħũŗĕį User

  Ak sa smiem spýtať, kedy by mala táto akcia začať a ako vyzerá tá nová loď ??
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 3. josef402

  josef402 User

  vydrz jako každý rok .muj odhad akce zacne vcil 1.10 +- wortex of teror us se tesim
   
  *SATKO*, bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 4. Berserker ship
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Go wild on your foes in the Berserker ship! The more damage you sustain, the bigger of a threat you are! This ship comes with the following abilities: Shield Link, Berserk, and Revenge.

  Běžte na své nepřátele na lodi Berserker! Čím větší poškození utrpíte, tím větší je hrozba! Tato loď má následující schopnosti: Shield Link, Berserk a Revenge.

  [​IMG]
  Shield link - Creates a link between you and a targeted ship for %DURATION% seconds. While linked, damage dealt to the target's shields is dealt to your own ship instead. You can break the link during the skill duration by toggling the skill off.


  Shield link - Vytvoří spojení mezi vámi a cílenou lodí na% DURATION% sekund. Poškození způsobené štíty cíle je spojeno s vaší vlastní lodí. Během trvání dovednosti můžete zrušit odkaz přepnutím dovednosti.

  Berserk - For %DURATION% seconds, laser damage is increased by the percentage of HP lost.

  Berserk - Na% DURATION% sekund se poškození laserem zvyšuje o procento ztráty HP.

  Revenge - Reflects all damage dealt to Berserker directly back to enemy for %DURATION% seconds.


  Pomsta - odráží veškeré škody způsobené Berserkerovi přímo zpět nepříteli na% DURATION% sekund.


  Phantasm Berserker ship design
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Scare the living daylights out of your enemies in this Phantasm Berserker Ship Design!

  Vydělejte ze svých nepřátel živé denní světlo v tomto designu lodi Phantasm Berserker!


  Hecate ship designs
  CarboniteLavaPoison
  [​IMG]
  In the dead of the night, the Carbonite Hecate Design emerged, ready and on the prowl for any unsuspecting victims.
  V noci z noci se objevil karbonitový hecate Design, připravený a na lovu pro všechny nic netušící oběti.
  [​IMG]
  Make sure you can handle the heat with the Lava Hecate Design!
  Ujistěte se, že zvládnete teplo pomocí designu Lava Hecate Design!
  [​IMG]
  Make your opponents go green with envy in the Poison Hecate Design!
  Udělejte svým soupeřům zelenou závistí v návrhu Poison Hecate Design!  Carbonite Hecate ship design
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Lava
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Poison
  [​IMG][​IMG][​IMG]


  <item name="items_package_event-deal-hecate-carbonite_fullname"><![CDATA[Carbonite Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-carbonite_short"><![CDATA[Ship Design]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-carbonite_code"><![CDATA[Carbonite Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-carbonite_description"><![CDATA[Go on the prowl for unsuspecting victims in the Carbonite Hecate Design! This pack comes with 6,000 RSB-75 and 3,000 CC-C ammunition to make sure you spook out your opponents this Halloween!]]></item>

  <item name="items_package_event-deal-hecate-lava_fullname"><![CDATA[Lava Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-lava_short"><![CDATA[Ship Design]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-lava_code"><![CDATA[Lava Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-lava_description"><![CDATA[Send your opponents into the hellfire with this Lava Hecate Design! This pack comes with 6,000 RSB-75 and 3,000 CC-C ammunition to make sure you spook out your opponents this Halloween!]]></item>

  <item name="items_package_event-deal-hecate-poison_fullname"><![CDATA[Poison Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-poison_short"><![CDATA[Ship Design]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-poison_code"><![CDATA[Poison Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-poison_description"><![CDATA[Make your opponents go green with envy in the Poison Hecate Design! This pack comes with 6,000 RSB-75 and 3,000 CC-C ammunition to make sure you spook out your opponents this Halloween!]]></item>

  <item name="items_package_event-deal-hecate-fullpack_fullname"><![CDATA[Spooky Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-fullpack_short"><![CDATA[Ship Design]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-fullpack_code"><![CDATA[Spooky Hecate Pack]]></item>
  <item name="items_package_event-deal-hecate-fullpack_description"><![CDATA[All 3 Hecate Designs - Carbonite, Lava, Poison together in one pack! Plus, 20,000 RSB-75 and 10,000 CC-C ammunition to help you terrify your opponents this Halloween!]]></item>
   
 5. Clypsso

  Clypsso User

  objavilo sa na facebooku:..
  [​IMG]
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 6. To je iba profilova fotka na fb nic viac.
   
 7. Podle mě to souvisí s novým systémem upgradů, možná ho brzy implementují do hry.
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 8. no ja neviem či to je len profilova fotka treba sa na to inak pozriet ,výzera to ako update asembly
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 9. MICKA

  MICKA User

  alebo že by to bola nova slubovana montaž-demontaž? ;):eek::D nechajme sa prekvapit :p:)
   
  bhagira22, *Firefox1* a -baghira2- tohle ocenili.
 10. -baghira2-

  -baghira2- User

  Tak tohle je ještě podivnější, co se právě testuje.

  08.10.2019 - 14:11 Systémový bonus ABR (500.000)
  - nevím co to je.

  pak při přihlášení tohle:
  [​IMG]
  asi přibudně nový a účinnější štít: SG3N-B03 a regulátor axionových paprsků

  regulátor axionových paprsků: [​IMG]

  a přibylo také tohle do bulletinu, na hlavní stránce test serveru:
  [​IMG]

  To znamená jen jedno, možná další event, je již na spadnutí.
   
 11. "Arya,
  Ahoj Arya teraz je test serve na ktory viem prihlasit ale ho neviem vyskusat lebo moja lod je neaktivna mozes sa my nato pozriet dik.
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.
 12. [​IMG] [​IMG]
  A to jsme přesně potřebovali! Juchůů... :D
   
  bhagira22, -baghira2- a krtko458458458 tohle ocenili.
 13. Naposledy upraveno: 8/10/19
 14. -baghira2-

  -baghira2- User

  V montáži sem objevil i tohle:
  [​IMG]
  a
  [​IMG]
  Takže: když se zavede tento nový upgradovací systém do montáže, kdo bude mít dost
  urka i slabý hráč sa poměrně lehce dostane k apisu a zeusu jako slepá kura ke zrnu.
  - Co je rozhodně výsměch pro tých, co se kvůli apisce a zeuske, hodně potrápili.

  To také hodně navýši damage. Asi se poctivých hráčů, chtějí opravdu zbavit.
  A pokud se nenavýši současný stav hp všech lodí, pak těch zopár štítů SG3N-B03,
  rozhodně nepomůže a z bídy nevytrhne. A zůstane to při tom, co se momentálně děje.
   
  Naposledy upraveno: 8/10/19
 15. ZOHAN

  ZOHAN User

  Spíše se obávám toho, co se zde na foru bude dít, až se zde objeví v českém jazyce toto :
  [​IMG]
  A nejlépe s několikadenním opožděním, kvůli překladu.
  RIP nedodělaní upgrady a RIP tato hra.
  P.S. To přibude spokojených uživatelů. To bude cirkus.;):p:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
   
 16. Nu.. tak jsem si zkoušel propočty konfigurací s těmi novými štíty... nebude to 100% přesné, ale pro jakýsi odhad to sem písnu.

  Aktuálně mám na cyborgovi:
  na těžké konfě pod sparťany cca 942000 štítu
  Na lehké konfě pod herkuly cca 1052000 štítu na kruhu

  Poté, co budu mít nové štíty na max upgradu se hodnoty změní na cca:

  těžká konfa: 1 023 075 štítu na kruhu
  lehká konfa: 1 217 716 štítu na kruhu

  Lasery (hodně orientační!) : 85k x4, 128k x6 (bez toho prometheus rozptylového bonusu) na vrtačce

  Jo... supr.. nádhera... jen tak dál...
   
 17. Perňa

  Perňa User

  Dám tady můj předpokládaný propočet štítu pokud by měly jít 2 momentálně nejsilnější lodě na PvP což je Spectrum a Sentinel.

  Předchozí hodnota samotného štítu BO2 s upgrady 11 600
  Hodnota štítu BO3 bez upgradů 11 450

  Předpokládám, že upgradovat se ty štíty budou dát na stejnou hodnotu jako BO2, takže o 16% víc.

  To nám dělá po upgradu BO3 13 282 štítu

  Budu předpokládat, že hráč má lehkou konfu na sentinelovi, kde bude mít herkuly.

  10% štítu loď, 10% štítu modul (tento modul bude pro sentinela ještě přidaný do hry), Herkules 15 %, Profil pilota 25%, boostery (počítám i DLB na štít) 75%, Letouny 16%, Seprom 40%, Kruh 85%, upgrady letounu 15%

  Tedy rovnice 13 282 x 1,1 x 1,1 x 1,15 x 1,25 x 1,75 x 1,16 x 1,40 x 1,85 x 1,15 = 139 685 / štít / FULL BO2 121 995

  Pokud bychom přidali ještě osmium a multi booster z kappy tak je to 160 637 / štít / FULL BO2 140 295

  Takže poletí hráč na sentinelovi a bude mít 4 lasery v letounech, tak v prvním případě bude mít celkem: 2 234 960 štítu / BO2 1 951 920

  V případě číslo 2 při stejné konfiguraci hráč vytáhne štít až na pěkných: 2 570 192 štítu / BO2 2 244 720

  Celkově se tedy štít zvýší o 14 % (což jsem ani nemusel počítat rozdíl mezi BO2 a BO3 v základu je 14%, ale tak aby někdo nepsal, že tady píšu nesmysly, že tolik štítu nejde mít)


  Pokusím se pak doplnit maximální DMG prometheusek.
   
  Naposledy upraveno: 8/10/19
 18. Tomas91

  Tomas91 User

  Ked si to lepšie pozrieš tak to nieje cena za cely apis a zeus ale iba za jednu časť v súčte ich to vijde skoro rovnako ako doteraz.
   
  bhagira22, -baghira2- a leosacek tohle ocenili.
 19. -baghira2-

  -baghira2- User

  Tomas91 Ďakujem za vysvetlenie.
   
 20. Clypsso

  Clypsso User

  ahojte testovaci server už uzavreli alebo je plny ?
   
  bhagira22 a -baghira2- tohle ocenili.

Sdílet tuto stránku