Sector Control

Diskuze na fóru 'Časté dotazy (akce)' zahájená uživatelem Belgam, 22/11/13.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. Belgam

  Belgam Guest

  Sector Control

  a4a85f648eae2ed5411ca5e59aca5d4651136f01.jpg

  Obecné informace

  • Sector Control je speciální herní režim, který spočívá v obsazování kontrolních bodů a tím snižování skóre nepřátelské firmy. Pochopitelně se také budete muset vypořádat s jejími piloty. Hry probíhají na mapě vyhrazené speciálně pro tento herní režim a skóre je zastoupeno tzv. lístky.
  • Každá firma má k dispozici předem stanovený počet lístků, který se nepřetržitě snižuje. Tempo, jakým nepřátelská firma ztrácí své lístky, můžete zvýšit likvidací jejích pilotů a především kontrolováním klíčových bodů na mapě.
  • Čím více bodů kontrolujete, tím rychleji ubíráte nepřátelské firmě její lístky, a tím blíže jste vítězství.
  • Podobně jako v případě Brány invaze, také v režimu Sector Control se soutěží ve dvou hráčských kategoriích podle dosaženého levelu.
  • První kategorie je určena pro levely 8 - 13 a druhá pro levely 14 - ∞, přičemž vstupní bod režimu Sector Control je pro obě kategorie na mapách X-1.

  Přístup k mapám a hrám a jejich opuštění

  • Blízko středu map X-1 najdete speciální bóji označující bod vstupu režimu Sector Control. Pokud se k této bóji přiblížíte, zobrazí se ikona, jejímž prostřednictvím můžete vstoupit do lobby režimu Sector Control.
  • Lobby nabízí přehled všech probíhajících her včetně jejich účastníků a aktuálního průběhu. Chcete-li si zahrát, stačí si vybrat hru a postavit se do příslušné fronty. Pokud se hry již účastní maximální počet hráčů vaší firmy (15), budete si muset počkat. Pokud se některý z hráčů rozhodne hru opustit, bude nahrazen jiným hráčem téže firmy z fronty, který se zapojí do hry prostřednictvím skokové brány.
  • Po skončení aktuálně probíhající hry se začne vytvářet nová, do níž budou přednostně vybíráni hráči z fronty.
  Pozor! Hráči ve frontě se mohou zdržovat na libovolných běžných mapách. Nesmí však vstupovat na mapy se speciálními pravidly nebo dočasné mapy, účastnit se bitev o jackpot, používat galaktické brány nebo skupinové brány, apod. Poruší-li hráč toto pravidlo, bude vyřazen z fronty režimu Sector Control a zobrazí se následující zpráva: „Tvá aktuální pozice není slučitelná se systémem fronty režimu Sector Control. Z tohoto důvodu jsi byl(a) z fronty vyřazen(a).“

  Vytváření týmů/Zahájení utkání

  • Hra začíná, jakmile na utkání čeká nejméně 5 hráčů z alespoň dvou firem. Dokud nebude k dispozici potřebný počet hráčů, nikdo nebude vpuštěn na mapu.
  • Jakmile bude na utkání čekat alespoň 5 hráčů ze dvou firem, všichni hráči budou přemístěni na mapu režimu Sector Control.
  • Ve stejnou dobu se spustí 30 sekundový odpočet, během něhož se mohou připojovat ostatní hráči a naplnit kapacitu mapy.
  • Maximální počet hráčů za každou firmu je 15. Jakmile počet hráčů některé z firem dosáhne 15, žádní jiní hráči této firmy již nebudou na mapu vpuštěni. Pokud některý z hráčů opustí utkání, nahradí jej v pořadí další hráč z fronty s toutéž firemní příslušností.
  • Noví hráči budou vpouštěni na mapu režimu Sector Control každou sekundu, dokud pro ně bude k dispozici volné místo.
  • Během zmíněného 30 sekundového odpočtu hráči nebudou moci opustit prostor svých startovních bodů, aby měly všechny firmy stejné podmínky.
  • Po uplynutí 30 sekund je utkání zahájeno a může začít totální destrukce.
  • Maskování funguje jako v ostatních hrách, nicméně zamaskovaní hráči v dosahu kontrolního bodu se nijak nepodílí na dobývání či kontrolování daného bodu. Jejich přítomnost je v tomto ohledu ignorována. Totéž platí i pro ultimátní maskovací schopnost lodi Spearhead.
  • Hráči mohou mapu režimu Sector Control kdykoli opustit, aniž by museli zemřít. Ve startovních oblastech firem se nachází tlačítko se symbolem otevřených dveří, kterým lze sektor opustit. Toto tlačítko se aktivuje, jakmile se k němu hráč přiblíží. Po kliknutí na něj se zobrazí pop-up okno s dotazem, zdali si hráč skutečně přeje opustit utkání. Hráč je současně upozorněn, že v případě vítězství jeho týmu nezíská žádné bonusy, pokud nezůstane až do konce.

  6611a6219ca6c1dfb968eabb0f76741951136183.png
  Uživatelské rozhraní – klient

  • Ukazatel skóre na vesmírné mapě informuje o tom, kolik každé firmě zbývá lístků.
  • Pokud některé z firem ubývají lístky zvýšeným tempem nebo jí zbývá již velmi málo lístků, její zůstatek lístků začne blikat červeně, přičemž frekvence blikání závisí na rychlosti ubývání lístků.

  2ef3b8e1ea9023c09f51fc947f77487751137944.jpg
  Základní materializační body

  • Každá firma má svůj výchozí materializační bod, kde se objevují její hráči. Tento bod nemůže být obsazen ani kontrolován ostatními firmami.
  • V okolí tohoto výchozího bodu je na dobu 30 sekund před začátkem každého utkání deaktivován pohyb lodí. To proto, aby nebyli znevýhodněni hráči s pomalejším připojením.
  • Kromě toho v okolí materializačního bodu působí regenerační pole, které opravuje všechny lodě příslušné firmy rychlostí 10.000 bodů života za sekundu.

  b73fd548858b0f7f5c4a8e1d06091449511364ef.png
  Kontrolní body

  • Každá firma má svůj vlastní výchozí materializační bod. Tato oblast není kontrolním bodem, a tudíž nemůže být obsazena a kontrolována ostatními firmami.
  • Prostřednictvím tohoto bodu se hráči v případě vlastní smrti vrátí do hry, přičemž získají obvyklou NAZ (zóna neútočení).
  • V okolí výchozího materializačního bodu firmy jsou poškozené lodě příslušné firmy automaticky opravovány. Oprava je zahájena okamžitě, jakmile se loď k tomuto bodu přiblíží.
  • Kromě tohoto startovního bodu jsou na mapě také 4 kontrolní body, které se nachází ve stejné vzdálenosti od všech startovních bodů. Ve středu kontrolního bodu se nachází bóje.

  Průběh utkání

  • V režimu Sector Control lze dosáhnout vítězství dvěma způsoby. Obsazením kontrolních bodů a ničením nepřátel.

  5f931a8e44a4b1c11941046b2f80b43b511fda1e.jpg
  Kontrolní bod – obsazování

  • Kontrolní bod může být obsazen jedním nebo více hráči, kteří se nachází v jeho dosahu, přičemž platí následující pravidla:
  • Aby byl kontrolní bod obsazen, musí se v jeho dosahu nacházet alespoň jeden hráč.
  • V případě neutrálního kontrolního bodu se nic nestane, pokud znepřátelené strany útočí ve stejných počtech.
  • Kontrolní bod, který je obsazen, může být obsazen jinou firmou pouze tehdy, pokud počet útočníků převyšuje počet obránců, kteří kontrolují daný bod svou přítomností.
  • Firma, která má v dosahu určitého kontrolního bodu větší počet hráčů než konkurence, získá nad daným bodem kontrolu, případně jej udrží, pokud již pod její kontrolou byl.
  • Pokud na kontrolovaný bod zaútočí skupina o stejném počtu hráčů, jaký je na straně obránců, daný bod zůstane pod kontrolou obránců.
  • Proces obsazování je indikován graficky, a to několika způsoby:
  • Jakmile začnete obsazovat určitý bod, zobrazí se všem hráčům v oblasti obsazování daného kontrolního bodu v horní části obrazovky ukazatel průběhu obsazovaní.
  • Jakmile je kontrolní bod obsazen, nad kontrolním bodem se zobrazí logo firmy, která nad ním získala kontrolu. Obsazení kontrolního bodu je indikováno také na minimapě, a to změnou barvy daného bodu na barvu specifickou pro firmu, která jej kontroluje.
  • Každý hráč navíc (maximálně však 8) na straně obsazujícího týmu zkracuje dobu obsazování o určitou časovou hodnotu.
  • Pokud firma neutralizuje/obsazuje kontrolovaný bod a její útok je odražen, nebo když útočníci oblast kontrolního bodu opustí, proces neutralizace/obsazování se přeruší a kontrolní bod se normální rychlostí vrátí pod kontrolu bránící strany, a to i v případě, že v oblasti kontrolního bodu nezbývají žádní obránci. V tomto ohledu je vždy zvýhodněna bránící firma, neboť její hráči byli rychlejší/lepší.
  • Pokud firma obsazuje neutrální bod a její hráči budou během obsazování zabiti nebo opustí oblast kontrolního bodu, stav daného bodu se normální rychlostí vrátí zpět na neutrální.
  • Kontrolní body mohou mít 4 různé stavy. Tyto stavy se zobrazují všem hráčům prostřednictvím minimapy. Oblasti obsazování a stavy kontrolních bodů jsou znázorněny také na vesmírné mapě.
  • Neutrální kontrolní body mají na minimapě šedý rádius.
  • Bod, které je aktuálně kontrolován některou z firem, má rádius v barvě firmy, která jej kontroluje.
  • Neutrální bod, který je obsazován, bliká v barvě firmy, která jej obsazuje.
  • Kontrolovaný bod, který je neutralizován/obsazován jinou firmou, má rádius s lemováním v barvě firmy, která daný bod neutralizuje.
  • Kontrolní bod, který je kontrolován některou z firem, musí být nejprve jinou firmou neutralizován a teprve poté může být obsazen. Obsazování kontrolovaného bodu proto trvá přibližně dvakrát déle než obsazování neutrálního bodu. Stejně tak ukazatel stavu obsazování nepřejde z barvy jedné firmy okamžitě na barvu druhé – vždy zobrazuje alespoň na chvíli neutrální stav.


  296d881b9c9db14b8ae8cdca5df8211e511364ed.png

  Posmrtná obrazovka

  • Pokud je hráč na mapě režimu Sector Control zabit, zobrazí se mu obrazovka s dotazem, zda chce využít možnosti bezplatného oživení ve výchozím bodu firmy na mapě režimu Sector Control a spustí se 15 sekundový odpočet. Po uplynutí tohoto odpočtu je možnost bezplatného oživení na mapě režimu Sector Control nahrazena běžnou možností oživení na mapě X-1.
  • Hráči, kteří se rozhodnou zůstat ve hře a nechat se oživit na mapě režimu Sector Control, se do hry vrací se stejnou ochrannou bublinou, jaká je přítomna při běžné hře.
  • Po oživení na mapě režimu Sector Control se vždy materializujete v oblasti startovního bodu vaší firmy.

  81d61afea9b2f1c4c54126df087772ad51136181.png 948e201c013573923a0f7814ba0795575113617f.png
  Ztráta lístků
  • Počet lístků každé firmy se po dobu utkání neustále snižuje.
  • Tempo, jakým nepřátelské firmy ztrácí své lístky, lze urychlit obsazením alespoň jednoho kontrolního bodu.
  • Pokud dvě firmy kontrolují každá po jednom bodě, pouze třetí firma ztrácí lístky zvýšeným tempem.
  • Pokud každá z firem kontroluje jeden bod, tempo ubývání lístků je pro všechny z nich stejné, s výjimkou dodatečných ztracených lístků za zabité hráče.
  • Pokud jedna z firem ovládá 2 kontrolní body, obě ostatní firmy ztrácí lístky zvýšeným tempem, s výjimkou případu, kdy jedna z ostatních dvou firem ovládá zbylé 2 kontrolní body (připomínáme, že na mapě jsou celkem 4 kontrolní body).
  • Pokud jedna firma ovládá všechny kontrolní body, ostatní dvě firmy ztrácí lístky zvýšeným tempem.
  • Za každého zabitého hráče na své straně ztrácí firma 1 lístek.
  • Pokud utkání není rozhodnuto po 15 minutách, standardní tempo ubývání lístků se zvýší pětinásobně.

  Bonusy pro outsidery

  Aby měly prohrávající firmy šanci dostat se zpět do utkání, implementovali jsme následující bonusy:

  Pokud nepřátelská firma kontroluje o 1 bod více než vaše firma, piloti vaší firmy proti ní nezískávají žádné bonusy.
  Pokud nepřátelská firma kontroluje o 2 body více než vaše firma, piloti vaší firmy proti ní získávají 5% bonus k poškození lasery, běžnými raketami a raketami Hellstorm.
  Pokud nepřátelská firma kontroluje o 3 body více než vaše firma, piloti vaší firmy proti ní získávají 8% bonus k poškození lasery, běžnými raketami a raketami Hellstorm.
  Pokud nepřátelská firma kontroluje všechny čtyři body, piloti vaší firmy proti ní získávají 15% bonus k poškození lasery, běžnými raketami a raketami Hellstorm.

  Konec hry / výhra!

  • Pokud v průběhu utkání klesne počet hráčů některé z firem pod 5, bude zahájen vnitrofiremní odpočet, během něhož musí daná firma chybějící počet hráčů doplnit, aby jich měla nejméně 5, jak stanovují pravidla. Pokud se pro danou firmu nenajde dostatek náhradníků, bude z utkání vyřazena, jako kdyby jí došly všechny lístky.
  • Utkání končí, jakmile všechny firmy kromě jedné ztratí všechny své lístky.
  • Pokud vaše firma ztratí všechny své lístky v době, kdy jiným firmám ještě lístky zbývají, budete z utkání eliminováni a přeneseni zpět na vaši mapu X-1.
  • Pokud ostatní firmy ztratí své lístky dříve než vaše firma, vyhráváte!
  • Pokud jste vyhráli, zobrazí se vám přehled, kde bude uveden váš poměr zabitých nepřátel a vlastních smrtí a získané bonusy. Poté budete přeneseni zpět na vaši mapu X-1.

  Web

  • Úplný přehled bodových statistik firem za všechna odehraná utkání je uveden v postranní liště akcí na webových stránkách.


   
  Naposledy upraveno moderátorem: 27/6/16
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.